Fact based marketing in de praktijk

Hier zijn een aantal voorbeelden waarbij fact based marketing wordt toegepast:Marktonderzoek en data analysebeneden

De meest bekende vormen van fact based marketing zijn data analyse en marktonderzoek. Ik gebruik SPSS en SQL/SAS als analyse tools om customer insights te vinden. Ook technieken als factor analyse, cluster analyse en predictive modelling kunnen worden ingezet om customer insights te ontdekken. De kunst is om deze inzichten vervolgens door te vertalen in concrete acties of proposities. Een insight gedreven propositie bestaat bij mij altijd uit een inzicht, belofte en bewijs.


Customer Journeyomhoogbeneden

De customer journey kan bij bestaande processen een effectief middel zijn om bottlenecks en verbeterpunten in uw dienstverlening op te sporen. Het zijn die stappen in het proces waar de klant gefrustreerd raakt of zelfs afhaakt. Ook voor nieuwe diensten/producten is de customer journey aan te bevelen omdat het altijd de klant centraal stelt en niet de organisatie zelf. Voor een customer journey doorlopen we meestal de volgende stappen:

 • - Analyse van alle touchpoints
 • - Bepalen van het relatieve belang van elke stap, prioritering van verbeterpunten
 • - Verzamelen van customer insights door middel van context mapping, eventueel aangevuld met onderzoek
 • - Ontwerp van de ideale customer journey door design sessies en co-creatie
 • - Ontwerp van de bijbehorende employee journey om het ook echt waar te kunnen maken • Klant contact strategieomhoogbeneden

  Een goede manier om klanten te werven en bestaande klanten te behouden is door de Customer Life Cycle van uw producten en diensten grondig in kaart te brengen. Dit houdt in dat u naar alle mogelijke klantcontacten kijkt die zich in de levenscyclus van uw product of dienst voordoen. Op die manier komt u op het juiste moment met een voor de klant/prospect relevante boodschap.
  strategie MKconsult kan u op verschillende manieren van dienst zijn, van het ontwerp van de volledige Customer Life Cycle strategie tot het vinden en uitwerken van nieuwe contactmomenten.


  Leadgeneratie

  leadgeneratie Voor lead generatie kan een klant contact center de uitkomst zijn, een nieuwe afdeling die de brug slaat tussen marketing en sales. De belangrijkste taak van het klant contact center is het kwalificeren van leads maar ook het oppakken van commerciële mogelijkheden bij klantenservice. Het klant contact center volgt de contacten uit de customer life cycle op via de door de klant/prospect gewenste kanalen (e-mail, telefoon, internet, tablet app, etc).

  Door slimme vragen te stellen als: Wat verwacht u van ons product, onze dienst? Op welke termijn overweegt u het product, deze dienst aan te schaffen? kunnen klanten die een koopsignaal afgeven direct als hot lead naar de sales afdeling worden doorgestuurd, uiteraard inclusief alle relevante informatie om de koop snel te kunnen sluiten.

  Een belangrijke aanvulling zijn prospects die enige tijd geleden contact met u hebben gehad en toen ergens in het verkoopproces zijn afgehaakt, we noemen ze voor het gemak meer even 'geïnteresseerden'.

  Het voordeel van deze groep is dat ze de weg naar uw bedrijf al eerder hebben gevonden en dat er dus al contact is geweest, er kan voor u zelfs een goede reden zijn om het contact te herstellen. In het artikel lost orders zijn prima leads op langere termijn leest u hier meer over.

  MKconsult heeft een programma ontwikkelt voor lead generatie waarmee het klant contact center wordt gekoppeld aan marketing en sales en de werkprocessen en datastromen in uw organisatie worden geïmplementeerd.


  Marketingplanomhoog

  marketingplan Een (strategisch) marketingplan wordt door focus op de korte termijn nogal eens overgeslagen of te snel in elkaar gezet.

  Dat is jammer want een goed marketingplan betaald zich altijd uit. Voor het schrijven van een marketingplan maak ik gebruik van het model in de afbeelding.

  Naast de koppeling met de bedrijfsdoelstellingen komen in het marketingplan onder andere richtlijnen te staan hoe u als organisatie naar buiten toe communiceert. Dit zorgt voor meer consistentie in alle uitingen en verkort de doorlooptijd van elke campagne.

  Er worden marketing doelstellingen bepaald en er wordt er kritisch gekeken naar de inzet van middelen in het communicatieplan.

  De focus ligt op gerichte campagnes en een betere verdeling tussen online en offline marketing.

  De werkzaamheden voor het schrijven van een strategisch marketingplan bestaan uit groepsdiscussies, interviews, marktonderzoek en data analyse.